กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค แนะสถานศึกษาคัดกรองและสังเกตอาการเด็กเล็กก่อนเข้าเรียน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดที่มาพร้อมกับหน้าฝน

กรมควบคุมโรค แนะสถานศึกษาคัดกรองและสังเกตอาการเด็กเล็กก่อนเข้าเรียน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดที่มาพร้อมกับหน้าฝน

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ