กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและการรายงาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและการรายงาน จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ