กองระบาดวิทยา
Responsive image

การประชุมทบทวนองค์ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานโรคหัด หัดเยอรมัน

การประชุมทบทวนองค์ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานโรคหัด หัดเยอรมัน


.
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่
https://ddc-th.webex.com/ddc-th/j.php?MTID=m7ba5c88134f7ca1376f1f46a05002fd6
Tuesday, July 9, 2024 9:00 AM | 4 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Meeting number: 2553 025 8949
Password: doecd3900
.
#กองระบาดวิทยา
#DOE
#หัด
#CDWorld


ข่าวสารอื่นๆ