กองระบาดวิทยา
Responsive image

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2568 แผน ข. (แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ) จำนวนรับ ไม่เกิน 10 อัตรา

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2568 แผน ข. (แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ) จำนวนรับ ไม่เกิน 10 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ