กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (GHSA) โดยมี 15 ประเทศเข้าร่วม หวังผลิตและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามให้เพียงพอ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ