กองระบาดวิทยา
Responsive image

แนวทางการเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค

mail เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค 

 

mail หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์จากกองระบาดวิทยา 

 

 แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในช่วงสถานการณ์การระบาด พ.ศ. 2566 

 

 แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคหัด หัดเยอรมัน 

 

 แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไวรัสมาร์บวร์กและอีโบลา 

 

 แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไข้หวัดนก 

 

 แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP) 

 

 แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคและควบคุมการระบาดโรคฝีดาษวานร (Mpox)