กองระบาดวิทยา
Responsive image

แนวทางการเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค

แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไวรัสมาร์บวร์กและอีโบลา

 

แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไข้หวัดนก

 

แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP)

 

แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคและควบคุมการระบาดโรคฝีดาษวานร