กองระบาดวิทยา
Responsive image

DDC WATCH จับตาโรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

DDC WATCH จับตาโรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2567
.
นำเสนอ 2 โรคที่น่าจับตา ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคโควิด 19
.
ข้อมูล: กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา
จัดทำและเผยแพร่: กลุ่มเผยแพร่วิชาการ และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองระบาดวิทยา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ