กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
P256705014B
14 พฤษภาคม 2567
-
2567
-
-
7000000
-
22
2567
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
ซื้อ
6/2567
-
-