กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่ออผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่ออผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ