กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์
    - ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 12,000.00 บาท
    - สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ