กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

โทรทัศน์ : รายการโทรทัศน์