กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
Responsive image

ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2564

1. มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2564

    1.1 เอกสาร word

    1.2 เอกสาร pdf

2. แบบประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2564

    2.1 แบบประเมินมาตรฐานฯ สำหรับคลังวัคซีน ระดับอำเภอ เอกสาร word  / เอกสาร pdf

    2.2 แบบประเมินมาตรฐานฯ สำหรับหน่วยบริการ เอกสาร word  / เอกสาร pdf

 


ข่าวสารอื่นๆ