สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.16.3/991
24 เมษายน 2567
1 พฤษภาคม 2567
2567
2 พฤษภาคม 2567
2 พฤษภาคม 2567
0
-
14
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง: 1,940,900 บาท

-