สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพเขต 12

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 52/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 51/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 50/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 49/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 48/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 47/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 46/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 45/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 44/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 43/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 42/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันควบคุมโรคความดันสูง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 38/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้มาลาเรียเขต 12 ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 11 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 36/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้มาลาเรียเขต 12 ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 11 กันยายน 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 35/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 33/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้มาลาเรียเขต 12 ประจำวันที่ 12-21 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 31/2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้มาลาเรียเขต 12 ดาวน์โหลดเอกสาร