สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพเขต 12

คู่มือ สำหรับประชาชน

รายงานไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 2/2566
(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>>  เขต12 / สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส)

คู่มือ แนวทางในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

รายงานไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 1/2566
(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>> เขต12 / สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส)

..................................................................................................................................................

รายงานไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 52/2565

(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>> เขต12  / สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 30/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 29/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 28/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 27/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 26/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 25/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 24/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 23/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 22/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 21/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 20/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 19/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 18/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 17/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 15/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 13/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 12/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 11/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 10/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 8/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 

(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 7/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 

(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 6/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 

(ดาวน์โหลดรายจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 5/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 

(ดาวน์โหลดรายงานจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

(ดาวน์โหลดรายงานจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 

(ดาวน์โหลดรายงานจังหวัดเพิ่มเติม>>  สงขลา / สตูล / ตรัง / พัทลุง / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส )

 

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงาน SAT ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 52/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 51/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 50/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 49/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 48/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 47/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 46/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 45/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 44/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 43/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 42/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันควบคุมโรคความดันสูง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 38/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้มาลาเรียเขต 12 ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 11 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 36/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้มาลาเรียเขต 12 ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 11 กันยายน 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 35/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 33/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้มาลาเรียเขต 12 ประจำวันที่ 12-21 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 31/2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานการณ์ไข้มาลาเรียเขต 12 ดาวน์โหลดเอกสาร