สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้บริการฉีควัคซีนก่อนและหลังการเดินทางไปต่างประเทศแก่นักเดินทาง (ตรงข้ามโรงพักหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

วารสารออนไลน์อื่นๆ