สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ป้องกันได้ สคร.12 สงขลา ย้ำ รู้เร็ว รักษาทัน ห่างไกลจากอัมพฤกษ์ อัมพาต


ข่าวสารอื่นๆ