สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

14 พ.ย.วันเบาหวานโลก สคร.11 ชวนคุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวาน

14 พ.ย.วันเบาหวานโลก สคร.11 ชวนคุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวาน
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก หรือ (World Diabetes Day) ประเด็นรณรงค์ปี 2562 นี้ คือ "DIABETES PROTECT YOUR FAMILY" คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้
แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า สถานการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 108 ล้านคน ในปี พ.ศ.2523 เป็น 422 ล้านคนในปี 2557 สำหรับประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 - 2561 พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 มีการประมาณการในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวาน
4.8 ล้านคน ในจำนวนนี้มีมากถึง 2 ล้านคนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน อีกทั้งมีจำนวนผู้ที่เสี่ยงเป็นเบาหวานถึง 7.7 ล้านคน
แพทย์หญิงศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม โรคเบาหวาน หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรก สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในหลายส่วนของร่างกายทั้งต่อหัวใจ หลอดเลือด ตา ไตและเส้นประสาท และเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะพบมากที่สุด มักเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ สามารถป้องกันได้ด้วยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มการทานผัก ผลไม้ เลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด การควบคุมอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งด/ลดการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำจิตใจให้สงบ ผ่อนคลายความเครียด ไม่นอนดึก ตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย เช่น ปัสสาวะบ่อยและมาก คอแห้ง กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ น้ำหนักลด เป็นแผลง่ายแล้วหายยาก คันตามผิวหนัง ตามัว และชาตามปลายมือปลายเท้า และความรู้สึกทางเพศลดลง มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422


ข่าวสารอื่นๆ