สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงติดตามผลการดำเนินงาน EOC- RTI ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นได้ลงพื้นที่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ ปลัดอำเภอร่อนพิบูลย์ และโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ออกรณรงค์ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560


ข่าวสารอื่นๆ