สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ประชุม EOC ครั้งที่ 13 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

สคร.12 สงขลา ประชุม EOC ครั้งที่ 13 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสขลา ประชุมติดตามความก้าวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (E0C) ครั้งที่ 13 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกลุ่มระบาดวิทยาฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 


ข่าวสารอื่นๆ