สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร. 12 สงขลา เข้มเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยกระดับคัดกรองผู้เดินทางเข้าออก ด่านบก-เรือ-อากาศ

สคร. 12 สงขลา เข้มเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยกระดับคัดกรองผู้เดินทางเข้าออก ด่านบก-เรือ-อากาศ

จากสถานการณ์กรณีที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตามมาตรฐานสูงสุด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ยกระดับการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งด่านบก เรือ และอากาศ  โดยเพิ่มการคัดกรองในผู้ที่เดินทางจากประเทศจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์  ไต้หวัน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า

และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายการเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถค้นพบผู้ป่วยได้มากขึ้น ใน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ และผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  2.เพิ่มการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และในโรงพยาบาล หากเป็นผู้เดินทางจากประเทศจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และประเทศที่มีรายงานการระบาด รวมถึงมีการระบาดในชุมชน 3.ในส่วนของโรงพยาบาลให้เพิ่มการเฝ้าระวังเป็นพิเศษกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีรายงานพบการแพร่เชื้อในชุมชนภายในประเทศนั้นๆ (local transmission)

นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งประกอบไปด้วยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ทั้ง 14 ด่าน ได้ดำเนินมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้น เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีรายงานพบการแพร่เชื้อ โดยติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนและเครื่องแฮนด์เทลวัดอุณหภูมิผู้เดินทางทุกราย พร้อมให้คำแนะนำประชาชนป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานพบการแพร่เชื้อ ซึ่งหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง 

นายแพทย์เฉลิมพล  กล่าวถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อย่างเคร่งครัด และหมั่นทำความสะอาด เช็ดถูบริเวณที่คนที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ราวจับบนรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

……………………………………………

ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

E-mail: pr_dpc12@hotmail.com

19 กุมภาพันธ์ 2563

 


ข่าวสารอื่นๆ