สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 1/256

ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 1/256

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ