สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ผอ. สคร.12 สงขลา เยี่ยมศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา และเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

ผอ. สคร.12 สงขลา เยี่ยมศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา และเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์กักตัวผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเข้าพบ พ.ต.อ.มานะ นาคทั่งรอง ผบก.ตม 6 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน ผกก.ตม.สงขลา เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์กักตัว ผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ต้องกักที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook  : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (https://www.facebook.com/dpc12/)

 


ข่าวสารอื่นๆ