สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลก ตำแหน่งผู้ประสานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี

กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลก ตำแหน่งผู้ประสานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ