สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา, โรงพยาบาลสนาม บริเวณศูนย์กักตัว ผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา และเยี่ยมชมตึกผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลปัตตานี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook  : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (https://www.facebook.com/dpc12/)

 

 


ข่าวสารอื่นๆ