สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ตรวจคัดครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัณโรคปอดในแรงงานด้าว

สคร.12 สงขลา ร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ตรวจคัดครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัณโรคปอดในแรงงานด้าว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และพ.ต.อ.ชลิต โชคอมรพานิช ผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสงขลา ร่วมวางแนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ตู้ positive pressure ชนิดเคลื่อนที่ รวมทั้งการคัดกรองวัณโรคปอดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง ของศูนย์กักกันฯ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Pagefacebook  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (https://www.facebook.com/dpc12/)

 


ข่าวสารอื่นๆ