สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

กรมควบคุมโรค มอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น สถานศึกษาปลอดบุหรี่

          วันนี้ (11 มิถุนายน 2563) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) ในประเด็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ภายใต้หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” มีเนื้อหาสอดแทรกในประเด็นเกี่ยวกับ   การสูบบุหรี่กับโรคโควิด 19 จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนมากจากทั่วประเทศ โดยทีมอาเฮียหลี คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง จากผลงาน เรื่อง “หยุดเท่ห์เพื่อลดเสี่ยง”

           นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดทุกทีมว่า รางวัลทุกรางวัล ที่มอบในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งใน     ส่วนเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกฝ่าย ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อส่งต่อสาระ ความรู้ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ และสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ภายใต้หัวข้อ สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ในรูปแบบของคลิปสั้น เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโลกโซเชียล โดยสอดแทรกเนื้อหาประเด็นการสูบบุหรี่กับโรคโควิด 19 สำหรับทีมที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ทีมอาเฮียหลี จากผลงานเรื่อง“หยุดเท่ห์เพื่อลดเสี่ยง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม PR STUDIO จากผลงานเรื่อง “I DON’T KNOW” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม HOLOLO จากผลงานเรื่อง “รักปลอดต้อง?” และรางวัล Popular vote ทีม HALLUX จากผลงานเรื่อง “พักปอดให้ปลอดโรค” 

          ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค มุ่งหวังให้กิจกรรมการประกวดคลิปสั้นครั้งนี้ จุดกระแสการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมและจากประชาชนทุกคน จึงขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่สาธารณะทุกแห่ง และประชาชนผู้เข้าใช้สถานที่ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่สาธารณะไม่ดำเนินการจัดให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามมาตรา 43 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

**************************************************

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

 


ข่าวสารอื่นๆ