สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, นักเทคโนโลยีสารสนเทศ, นักวิชาการสาธารณสุข : 16 กค 63

ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ