สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงานป้องกัน COVID-19

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงานป้องกัน COVID-19

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ด่านพรมแดนบ้านประกอบ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

 


ข่าวสารอื่นๆ