สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ