สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ