สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลกด้านมาลาเรีย สำหรับโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(Technology officer,IT) จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลกด้านมาลาเรีย สำหรับโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology officer,IT)  จำนวน 1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ