สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ