สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ