สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ