สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

เตรียมรับเทศกาลสงกรานต์ สคร. 12 สงขลา เชิญชวน ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เพิ่มความปลอดภัย ลดป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19

เตรียมรับเทศกาลสงกรานต์ สคร. 12 สงขลา เชิญชวน ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

ฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เพิ่มความปลอดภัย ลดป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19

            ลูกหลานกลับบ้านเยี่ยมครอบครัว รวมตัวเทศกาลสงกรานต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนปกป้องกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ดังต่อไปนี้ 1.กลุ่มโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคไตเรื้อรังขั้นที่ 3
ขึ้นไป 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.โรคมะเร็งที่ให้เคมีบำบัด/รังสีบำบัด 6.โรคเบาหวาน และ 7.โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  ด้วยการพาไปฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดอาการป่วยหนักและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19

LAAB (Long Acting Antibody) คือ ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่ออกฤทธิ์ยาว สามารถเสริมภูมิคุ้มกัน
ต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทันทีภายหลังฉีด ทำให้เชื้อไวรัสไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งต่างจากวัคซีน
ที่ต้องกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเอง  โดย LAAB ใช้สำหรับฉีดเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
จากข้อมูลล่าสุดของประเทศไทยพบว่า สายพันธุ์ที่มีการระบาดขณะนี้เป็นสายพันธุ์ BA.2.75 ประมาณร้อยละ 86 (ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 มกราคม 2566) โดยมีข้อมูลในหลอดทดลองว่า LAAB สามารถลบล้างฤทธิ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2.75 (Neutralizing activity) ได้ผลดี ในเวลานี้กระทรวงสาธารณสุขจึงรณรงค์ให้มีการฉีด LAAB กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เพื่อเกิดประโยชน์มากที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว   

  

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เน้นย้ำ เทศกาลสงกรานต์ใกล้จะถึงนี้ พาบุคคลที่คุณรัก กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง
ไปฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่ออกฤทธิ์ยาว หรือ LAAB โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มสุดท้ายนานกว่า 3 เดือน สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแห่งทั่วประเทศ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

……………………………………………

ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ