สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ร่วมกิจกรรม “Kick-off-1-M doses : School based HPV Vaccine” ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

สคร.12 สงขลา ร่วมกิจกรรม “Kick-off-1-M doses : School based HPV Vaccine” ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปฐมพร พริกชู รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม “Kick-off-1-M doses : School based HPV Vaccine” โดยมีนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นประธาน กิจกรรมจัดขึ้นตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “มะเร็งครบวงจร” ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ในหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี  100 วัน 1 ล้านโดส เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV  หวังผลในการลดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย โดยกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนในวันนี้ประกอบด้วย นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 817 คน  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 105 คน

 

 


ข่าวสารอื่นๆ