สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร. 12 สงขลา รณรงค์ เที่ยวปีใหม่อุ่นใจ ไม่นำโรคภัยไปติดครอบครัว เน้นย้ำ ปาร์ตี้ปลอดโรค เดินทางปลอดภัย

          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) รณรงค์ เที่ยวปีใหม่อุ่นใจ     ไม่นำโรคภัยไปติดครอบครัว เน้นย้ำปาร์ตี้ปลอดโรค เดินทางปลอดภัย ยึดหลักมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแก่คนใกล้ตัว และ “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

แพทย์หญิงวันวิสาข์  กาญจนาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากระบบเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม  – 23 ธันวาคม 2566 ประเทศไทย พบผู้ป่วยโรค
โควิด 19 จำนวน 37,863 ราย เสียชีวิต 845 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ 448,311 ราย เสียชีวิต 12 ราย โรคไอกรน 183 ราย เสียชีวิต 2 ราย และโรคอาหารเป็นพิษ 84,007 ราย  สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 พบผู้ป่วยโรคโควิด19  2,212 ราย เสียชีวิต 3 ราย โรคไข้หวัดใหญ่  19,520 ราย เสียชีวิต 1 ราย  โรคไอกรน 170 ราย เสียชีวิต 2 ราย  และโรคอาหารเป็นพิษ 2,520 ราย

สคร.12 สงขลา ห่วงใยพี่น้องประชาชน เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ต้องไม่นำโรคภัยกลับไปด้วย เน้น DMH หากต้องเข้าพบผู้ใหญ่ ต้องรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ก่อนสัมผัสผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก สามารถป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรคไข้หวัดใหญ่ และโรค
ไอกรน ได้เป็นอย่างดี กรณีการรวมตัวสังสรรค์เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเสร็จใหม่ ๆ เลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด รูป รส กลิ่น สี ไม่ผิดปกติ และล้างทำความสะอาดก่อนนำมาปรุง รวมถึงใช้อุปกรณ์ที่สะอาดด้วยเช่นกัน  และย้ำ “ล้างมือ กินร้อน ช้อนตัวเอง” หลีกเลี่ยงอาหารดิบ อาหารประเภทปิ้งย่าง เช่น หมูกระทะ ควรปิ้งย่างให้สุกก่อนรับประทาน ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง

แพทย์หญิงวันวิสาข์  กล่าวต่อไปว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567     ตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความปลอดภัยทางถนนในการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินทางทุกเส้นทาง  ที่สำคัญประชาชนยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล DMH โดยเฉพาะ
การสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หรือมีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแก่ผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ