สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3886)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ