สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง  ( นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ, นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ )

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 
1. ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 3 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ