สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”


ข่าวสารอื่นๆ