สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

 สคร.12 สงขลา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567        วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายธีร์ธวัช ศรีเพ็ชรสัย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตน ตามเจตนารมณ์  "คนสงขลาไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" และมอบป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ งานกฎหมาย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมจัดบูธนิทรรศการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ข่าวสารอื่นๆ