สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

โรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นโรคที่พบว่าระบาดมากที่สุดในช่วงฤดูฝน น้ำฝนจะชะล้างเอาเชื้อโรคต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมไหลมารวมกันอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขัง สาเหตุของโรคฉี่หนู อาการของโรค การป้องกัน #สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลา #กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ