สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 250 "เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามช่วงอายุที่กำหนด เพื่อป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคคอตีบ"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 250 "เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามช่วงอายุที่กำหนด เพื่อป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคคอตีบ"

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 22 ก.พ. 2563


ข่าวสารอื่นๆ