สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 "ประชาชนเขตสุขภาพที่ 4 ได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2570"

 

- เอกสารประกาศจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (PDF)
อัพเดทเมื่อ 18 ก.พ. 2567