สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 "ประชาชนสุขภาพดี ด้วย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2564"
อัพเดทเมื่อ 22 พ.ค. 2561