สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

สคร.4 สระบุรี ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เชิงรุกเพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 กันยายน 2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 สระบุรี) ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด​ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ​ สถานีตำรวจ​ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่​ และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง ลงพื้นที่ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เชิงรุกเพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดชุดปฏิบัติการออกดำเนินการในพื้นที่ สถานีขนส่งท่ารถตู้ฟิวเจอร์ปาร์ค​ รังสิต​ และตลาดไอยรา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวปฎิบัติถูกต้อง​ และไม่พบผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ