สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

สคร.4 สระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานมาตรการชุมชนในการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 5 มีนาคม 2564

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 สระบุรี) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานมาตรการชุมชนในการควบคุมยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตสุขภาพที่ 4  นำโดยนางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสคร.4 สระบุรี เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการชุมชนผ่านเครือข่ายในชุมชน ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้นำด้านสุขภาพ ผู้นำด้านการศึกษา ผู้นำศาสนาระดับตำบล และหน่วยงานประชาสังคม จำนวน 70 คน ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเข้าใจแนวทางการดำเนินงานมาตรการชุมชนในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ สามารถดำเนินงานในพื้นที่ของตนเองได้ การดำเนินการต่อไป สคร.4 สระบุรี จะติดตามประเมินผลการดำเนินงานมาตรการชุมชนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ