สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1040 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1040 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ