สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 956 กลุ่มบริหารทั่วไป)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ