สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1009 กลุ่มโรคติดต่อ

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1009 กลุ่มโรคติดต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ