สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย-รับโอนมาปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย-รับโอนมาปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ